ppCITY

Οι πολίτες σχεδιάζουν την έξυπνη πόλη τους

Ολοκληρωμένο Σύστημα -Πλατφόρμα-
Λήψης Χωρικών Αποφάσεων
& Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Η πλατφόρμα βασίζεται σε μία προσέγγιση που συνδυάζει μοναδικά τον σχεδιασμό έργων ενεργητικά από ένα σύνολο ενδιαφερόμενων ομάδων (Συμμετοχικός Σχεδιασμός και τη χρήση και διάθεση ανοιχτών δεδομένων τα οποία είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε, χωρίς περιορισμούς για τη χρήση ή επαναχρησιμοποίησή τους. Η πλατφόρμα ολοκληρώνεται από την ενοποίηση τριών υποσυστημάτων. Αυτά αποτελούν τρεις (3) βασικές πλατφόρμες διαχείρισης, διάδρασης και ανάλυσης, οι οποίες σωρευτικά διαμορφώνουν ένα αρθρωτό ολοκληρωμένο σύστημα.
Τα τρία αυτά βασικά μέρη της πλατφόρμας μπορούν να λειτουργήσουν τόσο εξίσου όσο και ξεχωριστά.

people meeting
sign1

Πλατφόρμα 1 – Data Hub

Η Πλατφόρμα 1 αποτελεί τη βασική υποδομή στην οποία συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία της διαδικασίας σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. To υποσύστημα αυτό συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σε ένα σημείο. Λειτουργεί πρακτικά ως κόμβος δεδομένων (data-hub), προσφέροντας τυποποιημένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας σύνολα δεδομένων και σημείο εντοπισμού προβλημάτων σε μία πόλη.

sign2

Πλατφόρμα 2 – ppGIS

H Πλατφόρμα 2 παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα βήματα για ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των χρηστών. Μέσω αυτής, τα προτεινόμενα έργα και δράσεις για μία πόλη επικοινωνούνται στους χρήστες μέσω στοχευμένης και δομημένης καμπάνιας επικοινωνίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αυξημένη συμμετοχή των κατάλληλων ομάδων του πληθυσμού.

sign3

Πλατφόρμα 3 – Dashboard

Η πλατφόρμα 3 λειτουργεί ως εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναδυόμενων προβλημάτων και λύσεων σε μία πόλη. Εμπεριέχει μια εκτεταμένη παλέτα παρακολούθησης δεικτών ποιότητας ζωής στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης της κατάστασης μίας πόλης, εξαγωγής συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων.

map

Αξιοποίηση περιβαλλοντικών,
κυκλοφοριακών και γεωχωρικών
δεδομένων

Το ολοκληρωμένο σύστημα συγκεντρώνει γωχωρικά και πολεοδομικά δεδομένα με περιβάλλοντικά δεδομένα συλλέγονται από διαφορετικές πηγές: α) από υφιστάμενες δομές και φορείς που παράγουν μετεωρολογικά δεδομένα, δεδομένα ρύπανσης και κυκλοφορίας, β) δεδομένα από αισθητήρες συγκέντρωσης αέριων ρύπων και αισθητήρες μέτρησης θορύβου, γ) δεδομένα από αισθητήρες κίνησης σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος, και δ) περιβαλλοντικά δεδομένα από werables που μπορούν να παράσχουν πληροφορίες αναφορικά με το θόρυβο και την ποιότητα του αέρα.

Μία εκτεταμένη παλέτα παρακολούθησης δεικτών ποιότητας ζωής

Η πλατφόρμα 3 είναι εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναδυόμενων προβλημάτων και λύσεων. Εμπεριέχει εκτεταμένη παλέτα παρακολούθησης δεικτών ποιότητας ζωής στα ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. ISO 37120, UN Habitat, Urban Audit, CATMED Project). Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης της κατάστασης του δήμου, εξαγωγής συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων. Υποστηρίζει τον Δήμο στο στρατηγικό του σχεδιασμό, στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και στην παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων και έργων. Με την πλατφόρμα γίνεται συλλογή των δεδομένων σε ένα κεντρικό data bank, προβολή των επεξεργασμένων δεδομένων με βάση προτύπων KPIs και η διάδραση με τους δημότες σε πραγματικό χρόνο για ζητήματα καθημερινότητας και έργα και τέλος, διαμόρφωση συμμετοχικού προϋπολογισμού.

desktop pc
mobile

Mobile Application για τους Δημότες

Το Mobile Application του Δήμου πρόκειται για μια εφαρμογή στατικού, αλλά και δυναμικού περιεχομένου, ικανή να λειτουργεί τόσο σε iOS, και σε Android λειτουργικό. Η εφαρμογή λειτουργεί και offline και είναι διαθέσιμη δωρεάν για τους Δημότες μέσα από Google Play και App Store. Η εφαρμογή διασυνδέεται πλήρως με το κεντρικό Dashboard σε συμφωνία με το ISO37120 για αποτύπωση της λειτουργίας ενός Δήμου.

  • Νέα του Δήμου –περιεχόμενο που αντλείται αυτόματα από την ιστοσελίδα του Δήμου
  • Εκδηλώσεις –περιεχόμενο που αντλείται αυτόματα από την ιστοσελίδα του Δήμου
  • Social Media Δήμου – διασύνδεση με όλα τα social media του Δήμου
  • Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου – στοιχεία επικοινωνίας με τον Δήμο και αντίστοιχο διαχειριστικό σύστημα για την καταχώρηση και κατηγοριοποίηση τους
  • Σημαντικά σημεία Δήμου – αποτύπωση σε χάρτη και σε λίστα των σημαντικότερων σημείων όπως: δημοτικά κτήρια & υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις, κλειστά γήπεδα, στάδια, κ.λπ.
  • Διακηρύξεις – Δημοπρασίες –περιεχόμενο που αντλείται αυτόματα από την ιστοσελίδα του Δήμου
  • Εφημερεύοντα Φαρμακεία –πληροφορίες για τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία με αντίστοιχο διαχειριστικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων
  • Εφημερεύοντα Νοσοκομεία –πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία με αντίστοιχο διαχειριστικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων
  • Δημόσιες Θέσεις Στάθμευσης ΑΜΕΑ –πληροφορίες για τις δημόσιες θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ και διαχειριστικό σύστημα καταγραφής τους
  • Ερωτηματολόγια Δήμου –δημιουργία ερωτηματολογίων τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην Mobile εφαρμογή για τη συλλογή των απόψεων των δημοτών

Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή πολιτών

Ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία μίας βιώσιμης οικονομία των αναγκών για την οικοδόμηση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Η εμπλοκή και η συμμετοχή των πολιτών και η συνεργασία τους με τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης είναι ουσιαστική και καθοριστική σε όλα τα στάδια της λειτουργίας της πόλης. Η συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πλατφόρμα συγκεντρώνει τις δυνάμεις πολιτών και δημόσιας διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων χωρικού σχεδιασμού στην πόλη: τι έργο θα γίνει; που; πως είναι το περιβάλλον στο σημείο αυτό; τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα;

photos

LIVE Δεδομένα Ποιότητας Αέρα και Κυκλοφορίας

3d city

Δείτε live την ποιότητα
του αέρα που αναπνέουμε

Μετράμε live και διατηρούμε αρχείο
ιστορικών δεδομένων για την ποιότητα
του αέρα όσον αφορά την περιεκτικότητά τους
σε σωματίδια, τη θερμοκραρία, υγρασία, το όζον,
το UV, την ατμοσφαιρική πίεση, το διοξείδιο
του Αζώτου και την κυκλοφορία.
Το ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργάζεται
τα δεδομένα αυτά και δίνει απαραίτητα εργαλεία
στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης σε μία πόλη
για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.

thess athens

ppcity logo
dotsoft logo
getmap logo
commonspace logo
sociality logo
espa