Δεδομένα & Πηγές

Ανοιχτά Πρότυπα και Ανοιχτά Δεδομένα

Στην πλατφόρμα του ppCity έχουν ενταχθεί πλήθος γεωχωρικών και περιγραφικών πληροφοριών οι οποίες πρέπει να διατίθενται με όρους ‘ανοικτότητας’. Τα δεδομένα ή το περιεχόμενο χαρακτηρίζονται ως ανοικτά εφόσον επιτρέπεται η χωρίς περιορισμούς (με εξαίρεση την αναφορά προέλευσης και τη διάθεση κάτω από τους ίδιους όρους) ως προς την αντιγραφή, περαιτέρω χρήση και διάθεση ή τροποποίηση αυτού ή των τροποποιημένων αντιγράφων του. Ο βαθμός ανοικτότητας των δεδομένων εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι περιορισμών στις παραπάνω δυνατότητες.
Για την κάλυψη της απαίτησης για ανοικτότητα στα δεδομένα έχουν ληφθεί υπόψη διάφοροι παράγοντες, καθώς πέρα από την αμιγώς τεχνική – τεχνολογική σκοπιά (πρότυπα διάθεσης, ανταλλαγής, μορφότυποι κ.λπ.) η οποία αναλύεται στη συνέχεια, υφίστανται σημαντικές παράμετροι σχετικά με όρους που πρέπει να πληρούν τα δεδομένα και οι σχετικές υπηρεσίες.
Δες περισσότερα.. εδώ https://ppcity.eu/anoichta-protypa-kai-anoichta-dedomena/

Πηγές Δεδομένων

Τα δεδομένα προέρχονται από διάφορες πηγές και καλύπτουν διάφορες ανάγκες της ανάλυσης για την πόλη. Πιο συγκεκριμένα, στον κόμβο ενσωματώνονται:

Α. περιβαλλοντικά δεδομένα, όπως μετεωρολογικά, ρύπανσης, κυκλοφορίας κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται το ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ), η Ελληνική Αστυνομία,
δεδομένα κίνησης από τη Google.

Β. Δεδομένα προερχόμενα από αισθητήρες, τα οποία διακρίνονται σε:
• Δεδομένα αισθητήρων που εγκαθίστανται σε καίρια σημεία της πόλης. Οι αισθητήρες αυτοί μετρούν συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, αέριων ρύπων και επίπεδο θορύβου
• Δεδομένα υφιστάμενων εγκατεστημένων δικτύων αισθητήρων κίνησης από ιδιωτικούς φορείς για συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας όπως Θεσσαλονίκη,
Ιωάννινα, Αττική, Καβάλα και Καλαμάτα.
– Δεδομένα πληθοπορισμού (crowdsourcing), όπως παραδειγματικά εφαρμογές φορητών ή/και προσαρτώμενων στο σώμα συσκευών (wearables), οι οποίες μπορούν να παράσχουν πληροφορίες αναφορικά με το θόρυβο και την ποιότητα του αέρα.

Γ. Δεδομένα μέσω κοινωνικής δικτύωσης μέσω των αντίστοιχων μεθόδων API ή συνδυαστικά με αντίστοιχα εργαλεία/υπηρεσίες και με διάδραση (πχ #hashtag ή λέξη-
κλειδί που ορίζει ο φορέας και σχετίζεται με το αντικείμενο δραστηριότητας/έρευνάς του)

ppcity logo
dotsoft logo
getmap logo
commonspace logo
sociality logo
espa